Akrylak 3000 Lakier półmat

Cechy

  • bezzapachowy
  • ekologiczny, niskoemisyjny
  • doskonała odporność na szorowanie
  • wydobywa głębię koloru
  • odporny na zmywanie i regularną denynfekcje

Przeznaczenie

Lakier transparentny Akrylak 3000 spełnia funkcję zabezpieczająco-ochronną dla powierzchni wewnątrz pomieszczeń, uprzednio pomalowanych odpornymi na szorowanie farbami marki Dekoral Professional. Dzięki swoim właściwościom lakier może być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie. Szczególnie polecany jest do zabezpieczania powierzchni ścian w ciągach komunikacyjnych oraz w innych pomieszczeniach intensywnie użytkowanych. Akrylak 3000 Lakier jest ekologicznym produktem, szczególnie polecanym do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam gdzie położony jest nacisk na niską emisję lotnych związków organicznych. Rekomendowany jest do szybkiej renowacji starych lamperii ftalowych w systemie z Gruntem kwarcowym Akrylak 3000 i odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Professional. Akrylak 3000 może być stosowany również jako transparentna warstwa ochronna do betonu.

Dane techniczne

Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 6000 ÷ 10000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,00 ÷ 1,045
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
Zawartość substancji nielotnych (105°C/ 1 h/ 1 g, rozcieńczone 2 ml wody pitnej), %m/m, co najmniej 25,0
Połysk powłoki / kąt 60o 10,0 ÷ 20,0
Odczyn pH  8,0 ÷ 9,0
Wydajność do 10 m2/l  przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża

Opakowania

5 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Professional, np. Akrylit 3000 PW na dowolnie wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita. Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową lub olejną zagruntuj preparatem Akrylak 3000 Grunt kwarcowy marki Dekoral Professional i pomaluj farbą odporną na szorowanie. Powierzchnie farb ftalowych lub olejnych należy zmatowić papierem ściernym 150-180.

Malowanie

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h. W celu uniknięcia różnic w wyglądzie powłoki niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Wykonanie punktowych poprawek na powierzchni lakieru może spowodować pojawienie się różnić w połysku.

Dodatkowe informacje

Maluj w temperaturze +5°C do +25° C i wilgotności poniżej 80%. Wysoka temperatura i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru. W trakcie malowania unikaj przeciągów. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug. Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie. Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża. Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Professional po uprzednim zmatowieniu podłoża. Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas lakier staje się transparentny. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

Zalecenia BHP i P.Poż


Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania