Akrylak 3000 Grunt Kwarcowy

Cechy

  • paroprzepuszczalny, "oddychający"
  • doskonała przyczepność do różnych podłoży mineralnych 
  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • wzmacnia powierzchnie i reguluje chłonność
  • ekologiczny

Przeznaczenie

Preparat o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Służy do zwiększenia przyczepności oraz wyrównania chłonności na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych tj. powierzchnie betonowe, cementowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Polecany jest jako podkład pod masy szpachlowe, farby zewnętrzne i wewnętrzne marki Dekoral Professional oraz do użycia w systemie z lakierami Akrylak 3000.

Dane techniczne

Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 10000 ÷ 20000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] 1,00 ÷ 1,15
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2 h
Rekomendowana ilość warstw 1-2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2 h
Odczyn [pH] 7,0 ÷ 7,5
Wydajność do 10 m2/l  przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża

Opakowania

5 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być czyste, wolne od zabrudzeń i zatłuszczeń oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku podłoży niestabilnych silnie chłonnych i kredujących należy je wcześniej wzmocnić preparatem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat lub Bloker. Stare luźno związane powłoki farb usunąć mechanicznie do odsłonięcia nośnego podłoża. Dobrze związane powłoki farb akrylowych nie wymagają usunięcia. Ubytki i spękania podłoża uzupełniać zaprawą cementowo-wapienną lub wyrównującą. Świeże, niewysezonowane powierzchnie tynków mineralnych powinny być utwardzone oraz suche dotykowo o wilgotności podłoża od 2-4%. W przypadku renowacji dobrze związanych z podłożem farb olejnych lub ftalowych, należy je przeszlifować (zmatowić) papierem ściernym 150-180 i odpylić przed aplikacją produktu.

Gruntowanie

Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj poprzez wytrząsanie. Grunt należy nanosić w postaci nierozcieńczonej wałkiem lub pędzlem. Po zagruntowaniu podłoże powinno być jednolicie matowe. W przypadku znacznej różnicy połysku zaleca się dwukrotne gruntowanie, w celu osiągnięcia równomiernej powłoki. Zalecana ilość warstw: 1-2. Drugą warstwę można nakładać po upływie min. 2 h, a w przypadku podłoży nienasiąkliwych min. 4 h. Przy silnie chłonących powierzchniach oraz niewysezonowanych tynkach mineralnych wyrób należy nanosić w 2 warstwach. Maluj w temperaturze +5°C do +25° C i wilgotności poniżej 80%. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.


Zalecenia BHP i P.Poż


Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie  Charakterystyki.

Pliki do pobrania