AKRYS 3000 MINERAL 1,5mm i 2mm

Cechy

  • doskonała paroprzepuszczalność
  • do wewnątrz i na zewnątrz 
  • wysoka zawartość polimerów

Przeznaczenie

Mineralno-polimerowy tynk Akrys 3000 Mineral to mieszana fabrycznie, sucha zaprawa stosowana, jako warstwa wykończeniowa systemu ociepleń Akrys 3000 na bazie płyt styropianowych i Akrys 3000 W na bazie płyt z wełny mineralnej oraz Akrys 3000 SDG w systemach dociepleń garaży na bazie wełny mineralnej. Może być również stosowany, jako materiał nawierzchniowy dla podłoży mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dane techniczne

Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3]  
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 24
Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ < 9
Maksymalna grubość ziarna [mm]  Baranek 2
Absorpcja wody W2
Wydajność
Baranek 1,5 mm – ok. 2,5 kg/m²
Baranek 2,0 mm – ok. 3,0 kg/m²

Opakowania

25 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod tynk należy wykonać zgodnie z technologią ocieplania ścian instrukcją systemu ociepleń Akrys 3000 i sztuką budowlaną.
Podłoże należy zagruntować preparatem – AKRYS 3000 P marki Dekoral Professional na 24 godziny przed nakładaniem tynku za pomocą wałka lub pędzla.
Podkład należy nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej. Podłoże musi być równe, nośne, odtłuszczone, czyste i suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych).
W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący Bloker marki Dekoral Professional. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) należy usunąć.
W sytuacji, gdy nierówności są większe niż 1 cm ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą a następnie całość wyrównać. Przy mniejszych nierównościach podłoże wyrównać i zagruntować odpowiednią zaprawą szpachlową (np. Akrys 3000 Klej ZW). W przypadku nakładania tynku na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować min. 4 tygodniowy okres sezonowania. Po zastosowaniu gruntu Bloker marki Dekoral Professional okres sezonowania może ulec skróceniu.

Przygotowanie tynku

Tynk należy wymieszać z czystą wodą ok. 5,0-5,5 litra na worek w mieszalniku lub za pomocą mieszadła, aż do powstania jednolitej, wolnej od grudek masy. Masę należy pozostawić na ok 5 min. Bezpośrednio przed użyciem ponownie wymieszać.
Masę tynkarską należy nałożyć równomierną warstwą na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą z twardego PCV ukształtować fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi (faktura pełna/baranek).
Uzyskana struktura i zużycie w dużej mierze zależy od jakości i rodzaju podłoża, dlatego należy zadbać o stworzenie jednakowych warunków w całym procesie obróbki (czas mieszania, konsystencja, ilość wody, warunki wykonywania). W przypadku tynków mineralnych powierzchnię tynku należy pomalować farbą fasadową marki Dekoral Professional lub Sigma Coatings. W zależności od rodzaju użytej farby fasadowej powierzchnie tynku malować po czasie sezonowania zgodnie z Kartą Techniczną farby fasadowej.
Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura podłoża i otoczenia powinna być w zakresie od +5 do +25 °C. Całkowitą odporność mechaniczną tynk uzyskuje po ok. 28 dniach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji. Nowo nałożony tynk chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do jego całkowitego utwardzenia.

Dodatkowe informacje

Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. W czasie prac tynkarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia zamknięte przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym produktami z tej samej partii produkcyjnej. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Temperatura powietrza, podłoża i produktu podczas nakładania i wysychania powinna zawierać się w granicach 5-25°C.
Podczas wykonywania robót dociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej. Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000. Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.

Zalecenia BHP i P.Poż


Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Pliki do pobrania