BONDEX PRIMER

Przeznaczenie

Bondex Primer przeznaczony jest do gruntowania podłoży wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetonu, płyt kartonowo-gipsowych, płyt gipsowych i innych podłoży mineralnych w celu ich wzmocnienia i wyrównania chłonności.

Dane techniczne

Czas schnięcia 5 h
Ilość warstw 1-2
Nanoszenie drugiej warstwy po ok. 3 h
Wydajność przy jednej warstwie do 10 m2/l 
Rozcieńczalnik woda 

Opakowania

1 L5 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

 1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
 • Usuń wszystkie łuszczące się powłoki aż do odsłonięcia właściwego podłoża. Ubytki i spękania podłoża należy uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną lub szpachlą.
 • Cegły, gazobetony, płyty kartonowo-gipsowe można gruntować bezpośrednio po ich położeniu, natomiast gips i tynki gipsowe po 2 tygodniach od nałożenia.
   
2. SPOSÓB MALOWNIA
 
 • Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
 • Rozcieńcz wodą w stosunku 1:2.
 • Czyste, suche podłoże gruntować przy pomocy pędzla lub wałka do całkowitego nasycenia powierzchni. Nanosić tak, aby na powierzchni nie powstała błyszcząca warstwa.
 • W przypadku podłoży silnie chłonących wodę zaleca się dwukrotne gruntowanie wyrobem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:4 metodą mokro na mokro.
 • Maluj w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotności poniżej 80%.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Pliki do pobrania

  Brak przydzielonych plików