Akrylit SX Aero

Cechy

  • głęboko matowa i antyrefleksyjna
  • najwyższa odporność na promieniowanie UV
  • odporna na szorowanie wg PN-EN 13300 Klasa 1
  • skuteczna ochrona przed przenikaniem wilgoci
  • hydrofobowa i antykondesacyjna
  • zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży budowlanych
  • powłoka odporna na działanie mikroorganizmów
  • maskuje rysy oraz statyczne mikropęknięcia
  • polecana do renowacji systemów ociepleń
  • odporna na mycie myjką ciśnieniową do 80 bar

Przeznaczenie

Akrylit SX Aero to farba nowej generacji, na kombinacji wysokogatunkowych spoiw polimerowych oraz ultralekkich szklanych wypełniaczy. Dzięki zaawansowanej technologii produkt posiada unikatowe właściwości takie jak, głęboko matowy i antyrefleksyjny aspekt powłoki, termoizolacyjność, która opiera się głównie na refleksyjności, czyli na zdolności odbijania promieniowania oraz niespotykanej dotąd odporności na promieniowanie UV. Dodatkowo powłoka jest odporna na działanie grzybów i pleśni, co zapobiega rozwojowi mikroorganizmów na zabezpieczanej powierzchni.

Dane techniczne

 
Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] 6000 - 11 000
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] Poniżej 1,12
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] 2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4
Zawartość części stałych, min. [%obj] 55
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego) 78
Połysk Mat (G3)
Wielkość ziarna [μm]  <300 średnie (s2)
Grubość powłoki na sucho [μm] >50
<100 (E2)
Wydajność do 10 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
Współczynnik przenikania pary wodnej
Sd ≥ 0,14 [m ]
Sd < 1,4 [m]
Średni Klasa 2 (V2)
≤ 150 [g/(m²·d)]
> 15 [g/(m²·d)]
Średni Klasa 2 (V2)
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)]
0,05
Mała Klasa 3 (W3)
Klasyfikacja
G3, E2, S2, V2, W3, A0

Opakowania

10 L

Kolory

Brak wyszczególnionych kolorów

Zakres stosowania

Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
Ściany wewnętrzne:
- świeże tynki (podłoża wcześniej niemalowane) należy zagruntować gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. 
Jeżeli po zagruntowaniu podłoże nadal wykazuje zwiększoną chłonność - gruntowanie należy powtórzyć. 
- do wyrównania chłonności oraz w przypadku przemalowywania kontrastowych podłoży w celu ujednolicenia odcienia należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
Fasady:
- świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem wzmacniającym Akrogrunt 3000 (grunt rozpuszczalnikowy), Akrylit 3000 Grunt Koncentrat (grunt wodny) lub gruntem blokującym Bloker Koncentrat (grunt wodny) marki Dekoral Professional,
- w przypadku przemalowywania kontrastowych podłoży w celu ujednolicenia odcienia należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
- podłoże powinno być wysezonowane.
 
Malowanie
Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 2. Drugą warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Malowanie wałkiem należy wykonywać „metodą obfitą” unikając zbyt mocnego rozciągania wyrobu na podłożu. Przy malowaniu powierzchni gładkich za pomocą wałków po wyschnięciu uzyskujemy powłokę o mineralnej strukturze, której wielkość zależy od długości runa zastosowanego wałka - im dłuższe runo tym struktura bardziej wyraźna. 
Malowanie należy prowadzić w taki sposób, aby bez przerywania pracy wymalować całą powierzchnie stanowiącą element architektoniczny lub fragment elewacji w naturalny sposób odcięty gzymsami, płaszczyznami okien itp. Unika się w ten sposób łączenia fragmentów na gładkich powierzchniach. 
Farba polecany do malowania wewnątrz na podłożach typu: beton, tynki cementowo-wapienne zacierane na ostro.
*Metodę malowania za pomocą natrysku hydrodynamicznego zaleca się do stosowania przy malowaniu powierzchni strukturalnych takich jak tynki cementowo-wapienne, beton oraz tynki strukturalne. W przypadku malowania powierzchni idealnie gładkich zaleca się stosowanie tradycyjnej metody aplikacji.
Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.
Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża +5 do +25 °C i wilgotności względnej powietrza między 45%-70%. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej +5 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 
Dodatkowe informacje

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej +5 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Wyrób biały nie jest przeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania. Stosując tradycyjne metody aplikacji (np. wałek, pędzel), przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. 
 

Pliki do pobrania